Iskolánk története


Előzmények

1991-2006:

Egyedi program szerint, 3 év alatt érettségiztek le a tanulóink. Az oktatás sikerességét 3 évre felosztott speciális óratervvel, blokkrendszerű képzéssel, gyermekközpontú pedagógiai módszerekkel értük el.
Tanulóink 70%-a tanult tovább felsőoktatási intézményekben.

2006-tól napjainkig:

Ez a képzési forma sajnos ebben a tanévben befejeződött, mert a 3 éves képzési lehetőség országos szinten megszűnt, így nekünk is csatlakoznunk kellett a négyéves programhoz.

» Tehát iskolánk 4 évfolyamos, 4 éves képzéssel folytatódik;

» tanulói létszámunk kb. 70 fő, az osztályok létszáma max. 20 fő;

» nyelvi és informatikai csoportok esetén a tanulói létszám általában 10 fő;

» az angol nyelv kötelező (heti 4-5 óra);

» a második idegennyelv választható (heti 3 óra);

» tematikánkban továbbra is kiemelt szerep jut a kötelező érettségi tárgyaknak (magyar, matematika, történelem, idegennyelvek), valamint az informatikának;

» a tanulók művészeti nevelés, média és vállalkozástan, tanulásmódszertan oktatásban is részesülnek.

Hangsúlyossá válik a megismerés folyamata és sokszínűsége, az új igényeknek megfelelő modellben az iskola nyitott tanulási környezetként működik. A diákok gyakran dolgoznak kisebb csoportokban és kicserélik tapasztalataikat. A tanulás gyakran témaközpontú.

A hatékony, önálló ismeretszerzést optimálisan kialakított tanulási környezet szolgálja: projektoros oktatás, nyelvi és informatikai labor. A változatos tanulási környezet megadja a lehetőségét annak, hogy minden diák saját tanulási preferenciáinak megfelelően haladjon.

 

Kiket várunk? Klikk ide >>